Dəb və Moda

Dəb anlayışı əksər hallarda tez keçiciliklə əvəz olunur. Müəyyən bir müddət boyunca toplumda məşhur olan üslub və ya geyim, düşüncə, davranış, etiket, həyat tərzi, incəsənət, ədəbiyyat, mətbəx, memarlıq, əyləncə növü, və b. göstərə bilərik. Moda anlayışı həmçinin indiki dövrlə bağlı insan bədən növünü də əks etdirir (məsələn, qədimdə dolu bədən formaları daha gözəl sayılırdı, XXI yüzilliyin başlanğıcında isə incə bədənli insanlar gözəl sayılırdı).

Moda Həyatın Özüdür

Evinizdəki xalçalardan eynəklərinizə, elektronikadan getdiyiniz filmə qədər – hər şey mövcud, ya da keçmiş bir modanın təzahürüdür. Ümumi olaraq, “istehlak” anlayışı da deyə bilərik. Yəni, nəyi necə istifadə etməli olduğumuzu təyin edən yazılmamış qanunlardır. Lakin hər kəs öz qanununu özü yazır. Hər kəsin stili özünün modasıdır.

…ya da bunun gibi bir şeyler:

Moda – bu anlayış müxtəlif zamanlarda müxtəlif cəmiyyətlərdə meydana gələn geyim stillərini özündə ehtiva edir. Ümumi anlayışlar: incəsənət, memarlıq, ədəbiyyat və yemək kimi bir çox mövzudan ibarət ola bilir. Bir müddət əksər insanlar tərəfindən bəyənilən bir şey də bu cür adlandırıla bilər. Moda sadəcə geyim deyil. Makiyajın da modası var, çantaların da

Dəbdə qalmağınız ümidilə )